ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 73 20 January 2020
3ตัวบน

614

2ตัวล่าง

17

หวยรัฐบาล 17 January 2020

491774

3ตัวหน้า

132,004

3ตัวล่าง

595,379

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP 20 January 2020
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

442

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

148

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

596

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

917

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

344

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

584

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

642

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

683

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

170

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

227

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

241

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

386

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

262

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

233

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

300

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

396

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

026

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

339

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

565

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

622

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

231

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

594

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

839

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

505

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

746

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

216

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

213

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

163

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

103

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

845

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

560

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

843

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

953

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

289

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

450

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

641

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

395

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

760

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

664

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

176

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

603

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

714

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

311

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

085

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

847

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

540

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

987

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

198

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

992

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

702

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

903

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

757

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

352

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

156

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

755

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

209

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

263

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

614

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

442

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

148

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

596

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

917

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

344

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

584

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

642

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

683

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

170

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

083

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

227

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

241

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

386

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

262

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

233

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

300

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

396

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

026

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

339

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

565

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

622

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

231

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

594

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

839

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

505

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

746

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

216

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

213

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

163

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

103

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

845

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

560

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

843

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

953

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

289

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

450

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

641

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

395

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

760

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

664

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

176

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

603

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

714

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

311

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

085

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

847

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

540

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

425

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

987

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

198

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

992

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

702

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

903

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

757

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

352

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

156

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

755

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

209

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

263

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

614

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx